Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Walory uzdrowiskowe


Gmina położona jest w regionie uzdrowiskowym w południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej, która oddziela Góry Świętokrzyskie od Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Rzoską. Niewątpliwym atutem gminy są odwierty leczniczej zmineralizowanej wody pozyskiwane na potrzeby prowadzonego tu lecznictwa uzdrowiskowego. Najcenniejszym bogactwem naturalnym uzdrowiska  są solanki siarczkowe, zawierające jony siarczkowe i wielosiarczkowe, jony chlorkowe, bromkowe, jodkowe, borowe oraz wiele innych pierwiastków, jak: wapń, magnez, lit, żelazo, stront, selen, mangan, o słonym smaku i charakterystycznym zapachu siarkowodoru. Są one pozyskiwane kilkoma odwiertami z głębokości ok. 170 m. Występująca tu woda siarczkowa jest najsilniejszą w Polsce jak i jedną z najlepszych w Europie. Siarkowodór oraz związki siarki, fluoru, jodu, bromu i boru mają unikalne własności lecznicze. Stosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych i kuracja substancjami naturalnymi daje dobre efekty lecznicze.

W pobliżu Solca są m.in.:

  • stare kamieniołomy wapienne,
  • murawy kserotomiczne,
  • świątki przydrożne,
  • obiekty architektury regionalnej,
  •  pasma pól i lasów rozciągające się wokół Niecki Soleckiej,
  • stadnina koni,

Cały obszar gminy nadaje się do turystyki pieszej, rowerowej, wypoczynku co stanowi idealne uzupełnienie kuracji.