Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Edukacja ekologiczna


 

wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

 

   Realizacja „Program edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2019 roku”.

 

Informacja dotycząca przebiegu „Programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2018 roku”. 

Realizacja  programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2018  roku -  zadanie  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – umowa dotacji nr 402/2018 z dnia 28.06.2018 roku. Rzeczywisty koszt  zadania wyniósł 4 233 zł. Kwota dotacji wyniosła 2 539,80 zł co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Informacja dotycząca przebiegu „Programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2018 roku”. 

wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

 


 

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze woda, gleba oraz odnawialne źródła energii - zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – umowa dotacji nr 391/18 z dnia 28.06.2018 roku. Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 30.262,30 zł w tym dotacja 24.000 zł.

 

wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

 

 Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii – dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Solec-Zdrój

 Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

 

Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Solcu-Zdroju - zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – umowa dotacji nr 153/17 z dnia 17.05.2017 roku. Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 25.000,00 zł. Kwota dotacji wyniosła 20.000,00 zł co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Solcu-Zdroju

 

 

 

 

Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju - zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - umowa dotacji nr 258/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku. Rzeczywisty koszt realizacji zadania wyniósł 5928,60 zł. Kwota dotacji wynosiła 2964,30 zł, co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

 

Realizacja  programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój  w 2017  roku -  zadanie  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – umowa dotacji nr 214/17 z 17 maja 2017 roku. Rzeczywisty koszt  zadania wyniósł 9346,36 zł. Kwota dotacji wyniosła 7477,09 zł co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

 wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

 

 

 
 

 

Realizacja Programu edukacji ekologicznej dotyczącego działań proekologicznych mających na celu ochronę powietrza i klimatu w gminie Solec-Zdrój na rok 2016. Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota dotacji 8 000 zł.

 wojewodzki_fundusz_ochrony_srodowiska.jpg

 

Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój. Dobre praktyki mieszkańca i zakazy.

 

Ochrona przyrody

Remont i odbudowa gniazd bociana białego w gminie Solec-Zdrój oraz zakładanie  budek lęgowych dla ptaków w alei kasztanowców w Solcu-Zdroju. Zadanie realizowane  przez Gminę Solec-Zdrój i dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Kwota dotacji  wynosi  2449,60 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Całkowity koszt zadania wynosi 3062,00 zł.