Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Referaty


- Referat Organizacyjny, Promocji i Kultury (Sekretarz Gminy)
Kierownik Referatu mgr inż. Artur Cygan
I piętro pok. Nr 18a
(41) 377 60 46

Z-ca Kierownika Referatu mgr Edyta Patrzałek
II piętro pok. Nr 27
(41) 377 60 41 wew. 34

 - Biuro Obsługi interesanta parter
Edyta Rodak

(41) 377 60 41 wew. 10 

- Referat Finansowy
Kierownik Referatu Zofia Kopeć (Skarbnik Gminy)
I piętro pok. Nr 15
(41) 377 60 41 wew. 15

- Referat Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu mgr Izabela Kopeć-Ból
parter pok. Nr 3a
(41) 377 60 41 wew. 32

- Referat Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska
Kierownik Referatu mgr inż. Piotr Kalita
I piętro pok. Nr 13
(41) 377 60 41 wew. 13

- Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC - mgr inż. Joanna Tłustochowicz
II piętro pok. Nr 24
tel. (41) 3776041 wew. 30 Informatyk
mgr inż. Łukasz Kobos
(41) 377 60 41 wew. 16