Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Inwestycje


 logo_inwest.JPG

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrójmająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów i Zagórzany poprzez budowę wodociągu, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działaniaPodstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskichProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji wybudowane zostanie:

- kanalizacja sanitarna w 5 miejscowościach tj. Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zagórzany o łącznej długości 15,365 km wraz z 157 przydomowymi pompowniami i 1 pompownią sieciową.

- sieć wodociągowa w miejscowości Strażnik i Kolonia Zagajów o łącznej długości 2,471 km

- 14 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Strażniku,Zagajowie i Kolonii Zagajów.

Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW -1 997 486,00 zł

Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017

01/06/2017

Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017. wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

2017-01-06 - 2017-12-31

Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec...

więcej

Sport