Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Dane teleadresowe


Urząd Gminy
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. (41) 377 60 39, 377 60 41, 377 60 46,
fax. (041)377 60 22.
e-mail : ug@solec-zdroj.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

 

Numery rachunków bankowych Gminy Solec-Zdrój

 

1.    Wpłaty związane z opłatami skarbowymi , opłatami lokalnymi  należy wprowadzać na rachunek :

 

19 8517 0007 0000 0000 0390 0083

 

2.    Wpłaty z tytułu podatków:

Indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej

 

3.    Opłaty za wodę i ścieki , dzierżawę stojaka do segregacji odpadów, korzystanie z przystanków autobusowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , zajęcia pasa drogowego , czynsze, należy wpłacać na rachunek :

 

57 8517 0007 0000 0000 0390 0078

 

4.    Opłaty za odpady komunalne należy wpłacać na rachunek :

 

07 8517 0007 0000 0000 0390 0493