Aktualności

Prośba o ograniczenie zużycia wody

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 323 razy)

W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i zwiększonym poborem wody, Urząd Gminy w Solcu - Zdroju prosi o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej z gminnej sieci wodociągowej i używanie jej wyłącznie w celach socjalno-bytowych. więcej»

TAGI:

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 87 razy)

Prognozuje się upały. Ważność od godz. 11:30 dnia 25.06.2019r. do godz. 19:00 dnia 26.06.2019r. więcej»

TAGI:

POZNAJ TAJEMNICE STAREGO KUFRA

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 101 razy)

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ informuje, że poszerzyło swoją dotychczasową ofertę o Pokój Zagadek. więcej»

TAGI:

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 114 razy)

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. więcej»

TAGI:

Nie przegap

Zglos awariej

GCK Solec-Zdroj

SRG_Solec

polskamultimedialna.jpg

Extra  Kompetentni

Malownicze Uzdrowiska

Baseny Mineralne

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Œwiętokrzyski Urzad Wojewódzki w Kielcach

Urzad Marszałkowski Województwa Swiętokrzyskiego

Wrota Œwiętokrzyskie

Wzorowa Gmina

System informacji przestrzennej woj. swietokrzyskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
Wojewodzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Rozbudowa Infrastruktury

Kolektory sloneczne

Projekty realizowane ze œrodków UE

Rewitalizacja

Solec-Zdroj z lotu ptaka

wirtualna mapa Solca-Zdroju

Imprezy/wydarzenia