Aktualności

Ruszyła rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój!

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 321 razy)

Gmina Solec – Zdrój rozpoczęła realizację zadania pn. „ Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury, w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”. więcej»

TAGI:

Ogłoszenie - praca na zastępstwo

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 343 razy)

więcej»

TAGI:

Informacja o przebiegu konsultacji

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 46 razy)

Informacja o przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2024”. więcej»

TAGI:

Podziękowanie Stowarzyszenia na Rzecz Potrzebujących

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 205 razy)

więcej»

TAGI:

Nie przegap

Zglos awariej

GCK Solec-Zdroj

SRG_Solec

Solec-Zdroj z lotu ptaka

polskamultimedialna.jpg

SRG_Solec

Extra  Kompetentni

Malownicze Uzdrowiska

Baseny Mineralne

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Œwiętokrzyski Urzad Wojewódzki w Kielcach

Urzad Marszałkowski Województwa Swiętokrzyskiego

System informacji przestrzennej woj. swietokrzyskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
Wojewodzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Rozbudowa Infrastruktury

Kolektory sloneczne

Projekty realizowane ze œrodków UE

Rewitalizacja

wirtualna mapa Solca-Zdroju

Imprezy/wydarzenia