Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Wykaz zrealizowanych inwestycji


 GŁÓWNE ZADANIA ZREALIZOWANE W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ W LATACH 2010-2015


ROK 2010

Inwestycje i remonty na drogach:

1. Remonty dróg ogółem 5,727 km za kwotę 422 337,92 zł ( nakładka bitumiczna 3,132 km – 382 349,15 zł, nawierzchnia tłuczniowa 2,595 km – 39 988,77 zł )

-Klucz-Dąbrówka – długość 1540m,
-Sznury – Nowa Wieś (Świniary)  - długość 400m,
-Piestrzec – Woźnica – długość 620m,
-Zagaje Kikowskie – wieś – długość 572m,
-Zborów – Zawodzie – długość 211m,
-m.Strażnik – długość 1400m,
- Piasek Mały – Czarny Gaj – długość 1195m,

2. Partycypacja w kosztach budowy dróg powiatowych 100 000,00 zł. (Przebudowa drogi powiatowej nr 0093 T Szczaworyż – Kików- Zborów  odc. Sułkowice przez wieś , długości 2,260 km

3. W ramach bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę – 109 929,44 zł

Inwestycje i remonty z wyłączeniem dróg

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wełninie – 3 741 301,25zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Piestrzcu – 2 480 883,16zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Świniarach – 1 977 333,68zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół GCK w Solcu-Zdroju  z wykonaniem placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego – 914 778,01zł
- założenie opraw oświetleniowych (Zborów, Zielonki, Świniary, Kików, Solec-Zdrój) wraz z konserwacją – 28 646,71zł,
- wymiana okien i malowanie OSP Zborów oraz materiały do CO w Kikowie -4 743,77zł,
- zakup samochodu Magirus OSP Kików – 50 000zł,
- wykonanie boiska sportowego z ogrodzeniem w Sułkowicach – 29 527,76zł,
- wykonanie boiska sportowego z ogrodzeniem w Wełninie – 28 460,56zł

Oświata:

- montaż stanowiska dydaktycznego w kl.I SP w Solcu-Zdroju – 5 438,04zł,
- doposażenie w mobilny zestaw komputerowy SP w Zborowie – 32 508,49zł,
- remont dachu SP w Zborowie – 4 880,00zł,
- remont sal lekcyjnych w SP w Zborowie – 5 580,00zł,

ROK 2011
Inwestycje i remonty na drogach:

1. Remonty dróg ogółem 10,947 km za kwotę 4 286 141,58zł ( nakładka bitumiczna 8,242km – 2 616 034,92zł, nawierzchnia z kostki 1,993km – 1 611 053,71zł, nawierzchnia tłuczniowa 0,712 km – 59 052,95 zł )


-Sułkowice – Piasek Mały – długość 2484m,
-m.Piestrzec – długość 1779m,
- Solec-Zdrój, ul Poprzeczna – długość 214m,
-Piasek Mały – Czarny Gaj – długość 962m,
-Włosnowice – Piestrzec – długość 876m,
-Piestrzec – Biechów – długość 1174m,
-m.Włosnowice – długość 350m,
-Wełnin – Kopanina – długość 590m,
-Świniary- Pojezierze – Długość 269m,
-m.Świniary – długość 37m,
-m.Świniary – długość 108m,
-m.Świniary – długość 140m,
-Zborów – Pasterniki – długość 135m,
- m.Wełnin (do lasu) – długość 650m,
-m.Zborów – długość 87m.

2. Partycypacja w kosztach budowy dróg powiatowych  100 000,00 zł ( Solec - Zdrój – Zagórzany – Ostrowce)
3. Bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę – 97 437,89zł

Inwestycje i remonty z wyłączeniem dróg

- Utworzenie alei aromaterapeutycznej i  przebudowa ul.Magnoliowej w Solcu-Zdroju – 628 920,95zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we Włosnowicach – 1 334 549,73zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielonkach – 876 990,81zł,
- Budowa oczyszczalni w Świniarach – 3 966 985,83zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Solcu-Zdroju – 1 183 664,24zł,
- remont zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Solcu – Zdrojuu - 86 078,71 zł.
- zakup opraw oświetleniowych wraz z konserwacją – 22 856,79zł,
- wykonanie instalacji CO w OSP Zborów, zakupy materiałów do remontu strażnic – 13 576,81zł,

Oświata:

- wyposażenie pracowni językowe w Gimnazjum – 15 999,84zł,
- wyposażenie Gimnazjum w interaktywny zestaw multimedialny – 15 994,84zł,
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy SP w Solcu-Zdroju – 17 000,00zł,
- utworzenie miejsca zabaw dla dzieci kl I-III w SP w Zborowie – 7 451,25zł

ROK 2012
Inwestycje i remonty w drogach:

1. Remonty dróg ogółem 7,673 km za kwotę 928603,10 zł ( nakładka bitumiczna 4,257 km – 735783,97 zł, nawierzchnia tłuczniowa 3,416 km – 192 819,13 zł )

-Zborów- Janów – długość 250m,
-Piasek Mały – Konstantynów – długość 2088m,
-Ludwinów – Wełnin – długość 1358m,
-Kików- Zagaje Kikowskie – długość 150m,
-Włosnowice – Piestrzec długość 1400m,
-m.Włosnowice – długość 337m,
-Kików – Łąki – długość 230m,
-Kików – Kołowrót – długość 85m,
-Kików – Stawisko – długość 130m,
-Kików – Szkoła – długość 60m,
-Wełnin – Toczyska - długość 155m,
-m.Wełnin – długość 110m.

2. Partycypacja w kosztach budowy dróg powiatowych  45 569,00 zł ( budowa chodnika w m. Świniary)
3. Bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę – 179 116,01 zł

 

Inwestycje i remonty z wyłączeniem dróg:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Zborowie – 2 971 353,55zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Żukowie – 860 321,21zł,
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Kikowie – 1 982 739,29zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Solcu-Zdroju – 9 737 183,84zł,
- Budowa placów zabaw (Zborów, Piasek Mały, Żuków, Kików, Sułkowice, Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Wełnin, Zagórzany) – 336 459,80zł,
-Budowa świetlicy wiejskiej w Piasku Małym – 139 635,82zł,
- założenie opraw oświetleniowych (Zagórzany, Solec-Zdrój, Magierów ) wraz z konserwacją – 32 647,67zł,
- zakupy materiałów do remontu strażnic – 28 545,94zł,

ROK 2013
Inwestycje i remonty w na drogach:

1. Remonty dróg ogółem 2,803 km za kwotę 515 805,47 zł (wykonanie nakładki   bitumicznej)

w tym:

-Solec-Zdrój,ul.Leśna – długość 562m,
-Solec-Zdrój, ul.Janów – długość 680m,
-Kików – Zakamieniec – długość 581m,
-m.Piasek Mały – długość 250m,
- m.Włosnowice – długość 730m,
-m.Ludwinów – długość 112m.

2. Partycypacja w kosztach budowy dróg powiatowych  25 000 zł ( dr. Piestrzec – Zborów)
3. Bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 167 369,62zł

 Inwestycje i remonty z wyłączeniem dróg:

- budowa kanalizacji w m. Magierów – 593 460,66zł
- Budowa basenów mineralnych w Solcu-Zdroju -całkowita wartość inwestycji 20mln zł w tym udział budżetu gminy – 259 289,93zł,
- Zagospodarowanie terenu obok bloków mieszkalnych – 90 230,24zł,
- Urządzenie placu manewrowego oraz miejsc postojowych w Solcu-Zdroju – 50 000zł,
- Budowa Hali Sportowej w Solcu-Zdroju – 5 724 746,34zł,
- Opracowanie projektu Kolektory Słoneczne – 73 118,00zł,
-remont dachu i wykonanie CO w świetlicy w Sułkowicach – 20 659,00zł
- zakup materiałów do remontu strażnic – 43 760,26zł
- roboty remontowe zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Solcu-Zdroju – 25 189,40zł,

 

Oświata:

Remonty w szkołach – 34 648,49 zł

ROK 2014

Inwestycje i remonty w drogach:
          

-m.Świniary ( Nowa Wieś) – długość 1462m,
-m.Strażnik – długość 550m,
- Strażnik – Konstantynów – długość 1448m
-m.Żuków – długość 230m,
-m.Żuków – długość 92m,
- m.Świniary – długość łączna 271m ( 126m, 90m i 55m),
-m.Zielonki – długość 60m,
-m.Zborów – długość łączna 202m, ( 90m i 112m),
- m.Zagajów – długość 145m,
-m.Kików – długość 150m,
-m.Piasek Mały – długość 100m,
-m.Piestrzec (doły) – długość 204m,
-.m.Sułkowice – długość 230m,

2. Partycypacja w kosztach budowy dróg powiatowych 110 000 zł ( ścieżka rowerowo piesza Wełnin- Solec-Zdrój),
3. Bieżące utrzymanie dróg – 152 803 zł.


Inwestycje i remonty z wyłączeniem dróg:

- remont sieci kanalizacyjnej w Solcu-Zdroju ul. Janów – 138 990 zł,
-zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Solcu-Zdroju – 94 873 zł,
- zagospodarowanie boiska w Kikowie – 31 251 zł
- remont świetlicy w Żukowie – 90 000 zł,
- remont dachu Sali gimnastycznej w Kikowie,
-Opracowanie koncepcji kanalizacji pozostałej części gminy tj dla miejscowości Ludwinów, Zagórzany, Chinków, Strażnik, Zagajów, Kolonia Zagajów, Piasek Mały, Sułkowice i  przysiółków we wszystkich miejscowościach gminy,
- opracowanie zagospodarowania terenu wokół zalewu i innych miejsc publicznych

                                                                                        ROK 2015

1. Inwestycje i remonty w drogach  - 806 000  zł  

- Zborów – Zawodzie - długość 355 m; 65 tys. zł
- Włosnowice-Piestrzec-Wójeczka – długość 504 m; 51 tys. zł
- Włosnowice-Błonie – długość 700 m; 79 tys. zł
- Chinków-Rzegocin – długość 697 m; 116 tys. zł
- Żuków – długość 260 m; 60 tys. zł
- Solec-Zdrój (do Zalewu) – długość 627m; 110 tys. zł
- Piestrzec- Łysa Góra – długość 580 m; 80 tys. zł
- Wełnin-Brzostków – długość 1014 m; 140 tys. zł
- Piestrzec-Korce – długość 200 m; 51 tys. zł
- Piestrzec-Doły – długość 204 m; 52 tys. zł
- Piestrzec – długość 330 m; 40 tys. zł
- Piasek Mały – długość 170 m; 13 tys. zł
- Ludwinów – długość 216 m; 20 tys. zł

2. Partycypacja w kosztach budowy dróg powiatowych 72 000  zł

-  przebudowa drogi powiatowej Stopnica- Solec-Zdrój- Zielonki wraz z przebudową
   chodnika i budową zatok autobusowych,

3. Bieżące remonty i utrzymanie dróg – 192 000  zł
4. Inwestycje i remonty z wyłączeniem dróg:


- remont sieci kanalizacyjnej w Solcu-Zdroju ul. Janów – 139 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Solcu-Zdroju – 95 tys. zł,
- zagospodarowanie boiska w Kikowie – 31 tys. zł
- remont świetlicy w Żukowie – 90 tys. zł
- budowa wodociągu Kików-Sułkowice – dł. 1225 m; 304 tys. zł
- zakup dwóch sztuk przystanków autobusowych w Solcu-Zdroju 8 tys. zł
- zakup budynku nad Zalewem – 25 tys. zł
- zakup budynku przy GCK  152 tys. zł

 

                                               ROK 2016

1. Inwestycje i remonty na drogach – 1 150 000 zł

- Solec-Zdrój, ul. Ogrodowa, długości 156 mb – 166 tys. zł
- Świniary przez wieś, długości 2037 mb – 190 tys. zł
- Solec-Zdrój, ul. Polna, długości 504 mb – 101 tys.  zł
- Zborów – Groczków, długości 320 mb – 78 tys. zł
- Solec-Zdrój, ul. Żeromskiego, długości 255 mb – 60 tys. zł
- Piestrzec - Woźnica, długości 686 mb – 136 tys. zł
- Klucz - Dąbrówka, długości 1266 mb – 190 tys. zł.
- Włosnowice – Solec-Zdrój, długości 940 mb – 194 tys. zł.
- Piasek Mały, długości 325 mb – 35 tys. zł.

2. Partycypacja w kosztach budowy dróg powiatowych - 116 514 zł

-Przebudowa drogi powiatowej Szczaworyż – Kików – Zborów wraz z wykonaniem chodnika długości 580 mb w miejscowości Kików
- Przebudowa drogi powiatowej Solec-Zdrój – Wełnin związana z budową chodnika i poszerzeniem jezdni długości 280 mb
-Przebudowa drogi powiatowej Szczaworyż – Kików – Zborów związana  z budową chodnika w miejscowości Sułkowice długości 815 m

3. W ramach bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę – 51 718  zł

4. Fundusz sołecki przeznaczony na remonty dróg – 224 218  zł

5. Inwestycje i remonty z wyłączeniem dróg:

- zakup zestawu do ćwiczeń – siłowni zewnętrznej w Magierowie – 10 tys. zł
- wykonanie alejek i zakup 2 szt. Ławek i altany w Kikowie – 12 tys. zł
- zakup przystanku autobusowego we Włosnowicach – 4 tys. zł
- opracowanie koncepcji przebudowy Sali gimnastycznej na wielofunkcyjną salę widowiskową – 77 tys. zł
- opracowanie studium wykonalności ścieżki rowerowej Solec-Busko – 7 tys. zł
- wykonanie łącznie 212 sztuk układów solarnych - 1 798 tys. zł
- zakup materiałów ogrodzeniowych w Zagaju Kikowskim – 2 tys. zł
- wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Gminy – 40 590 zł

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»