Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Wnioski


 


 Lp. Nazwa wniosku
 Plik
 1.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 
 2. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW 
 3. USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
I ZASAD PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
 
 4.

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
 5. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
  6. WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
 
 7. 
WNIOSEK O SZACOWANIE STRAT
 


 8. 
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USUNIĘCIA I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ

 9. 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW LUB KRZEWÓW
 
10.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - FORMULARZ A - BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE


11.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - FORMULARZ B - BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE 

 

 

 

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»