Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Pasje zaklęte w nauce


 logo_pasje.png

"Pasje zaklęte w nauce”

 


Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Wartość całkowita projektu wynosi 559.700,63 zł

Wartość przyznanego dofinansowania 495.900,63 zł

Okres realizacji projektu 2018-2020.
W dniu 11.10.2018 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Solec-Zdrój a Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu „Pasje zaklęte w nauce”.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju oraz Szkole Podstawowej w Zborowie.

Celem projektu jest budowa i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, a także ukierunkowanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Solec-Zdrój.

W ramach projektu w szkołach zostały zorganizowane zajęcia pozalekcyjne z zakresu informatyki, matematyki, przyrody oraz języków obcych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz e-podręczników.

Projekt obejmuje również doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów. Dzięki realizacji projektu uczniowie uzyskają dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych.


Załączone pliki:

regulamin_projektu_pasje.pdf Regulamin projektu (regulamin_projektu_pasje.pdf - 95.868 KB)

regulamin_rekrutacji.pdf Regulamin rekrutacji projektu (regulamin_rekrutacji.pdf - 226.677 KB)

regulamin_projektu_8_3_2_solec_1.docx Regulamin projektu (regulamin_projektu_8_3_2_solec_1.docx - 127.813 KB)

zarzadzenie_rekrutacja_1.doc Zarządzenie rekrutacja (zarzadzenie_rekrutacja_1.doc - 302.08 KB)

dodatkowy_formularz.doc Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu (dodatkowy_formularz.doc - 108.544 KB)

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»