Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Obwody łowieckie


Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie (DZ. U. z 2020 poz. 67 ze zm.) Urząd Gminy informuje, że szkody łowieckie wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych właściciel lub posiadacz gruntów zgłasza do dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego.

Na terenie Gminy Solec-Zdrój dzierżawcami obwodów łowieckich są następujące Koła Łowieckie:

-obwód nr 187 Koło łowieckie nr 9 ‘Sokół’ ul. Bohaterów Warszawy 6/7G 25-394 Kielce

-obwód Nr 188 Koło łowieckie ‘Ostoja’ przy Politechnice Krakowskiej  ul. Wyszyńskiego 35 28-100 Busko-Zdrój

-obwód nr 189 Koło łowieckie ‘Łoś’ w Busku Zdroju ul. M. Langiewicza 62a, 28-100 Busko-Zdrój

-obwód nr 195 Koło Łowieckie nr 3 Prawidłowego Myślistwa w Kielcach, ul. Kocka 2, 25-221 Kielce 

-obwód nr 196 Koło łowieckie ‘Szarak’ ul.  Massalskiego 8/21 25-636 Kielce

-obwód nr 197 Koło łowieckie ‘Rogacz’ w Busku Zdroju, Owczary ul. Brzozowa 9 28-100 Busko-Zdrój

Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody (nr działki/ miejscowość)
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szkody powinny być zgłaszane do odpowiednich Kół Łowieckich ze względu na miejsce ich wystąpienia (zgodnie z załączoną mapą).

 

Do informacji zostaje dołączony:

1. wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

2. mapa z obwodami łowieckimi

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»