Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

CZYSTE POWIETRZE


KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe.jpg

 

 

Program "Czyste Powietrze”

 

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 

DLA KOGO JEST PROGRAM CZYSTE POWIETRZE?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.W Programie od 3 stycznia 2023 r. zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

•    PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA – do 135 000 zł stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym,
•    PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
•    NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

CZYSTE POWIETRZE – NA CO ?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

 

FORMY DOFINANSOWANIA

Podstawowy poziom dofinansowania:
•    dotacja
•    dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego


Podwyższony poziom dofinansowania:
•    dotacja
•    dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
•    dotacja z prefinansowaniem

Najwyższy poziom dofinansowania
•    dotacja
•    dotacja z prefinansowaniem


KWOTA DOTACJI

•    Dla Beneficjentów uprawionych do podstawowego poziomu dofinansowania - do 66 000 zł
•    Dla Beneficjentów uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - do 99 000 zł
•    Dla Beneficjentów uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania - do 135 000 zł

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.
 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem:
•    Generatora Wniosków o Dofinansowanie
•    Osobiście, drogą pocztową lub kurierem w siedzibie WFOŚiGW w Kielcach
•    Osobiście w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu Czyste Powietrze

 

TERMINY

•    Realizacja programu: lata 2018-2029 r. Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r

DOTACJA NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Zobacz: Lista banków

 

DOTACJA Z PREFINANSOWANIEM

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy w formie zaliczki zgodnie z warunkami w Programie zaś pozostała do wypłaty część dotacji po zakończeniu inwestycji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub beneficjenta (jeśli faktura została opłacona). Nie podlegają prefinansowaniu inwestycje zakończone.

WYBIERAJĄC CZYSTE POWIETRZE:

 

•    oddychasz swobodniej,
•    unikasz dolegliwości i chorób związanych z brudnym powietrzem,
•    cieszysz się przyrodą, która „odetchnęła”,
•    cieszysz się, że Twoje dzieci i wnuki mogą oddychać w czystszym świecie,
•    oszczędzasz na wydatkach związanych z ogrzewaniem domu,
•    efektywniej zarządzasz potrzebną energią cieplną,
•    zyskujesz dofinansowanie dla odpowiedzialnych inwestycji w lepsze źródła ciepła,
•    dajesz "oddech" domowemu budżetowi, zyskując pieniądze na inne potrzeby.

 

 

Zainwestuj w Czyste Powietrze i czysty zysk!

 DODATKOWE INFORMACJE

 Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu.
Więcej informacji na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl


Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

XXXI WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jednocześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy nowych uczestników. więcej»