Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


 ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

  WNIOSEK - POMOC KLĘSKA ŻYWIOŁOWA

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE

 

Zarządzenie Nr 23/2017 - w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych

 

Komunikat w sprawie suszy

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNiG) prowadzi monitoring suszy rolniczej.

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNiG) prowadzi monitoring suszy rolniczej. Zgodnie z prowadzonym monitoringiem zostało stwierdzone zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Solec – Zdrój w okresie od 31.V do 20.VI.2018 w  następujących kategoriach gleb:

bardzo lekkich i lekkich

w odniesieniu do następujących upraw tj.:

zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Pełna treść ogłoszenia
Wniosek o oszacowanie szkód
Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód
Mapy gleb - aby otworzyć paczkę należy użyć programu archiwizującego np.  7zip