Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Rozkład Jazdy


Rozkład Jazdy:

 

1

WŁOSNOWICE-ŚWINIARY-ZIELONKI-WEŁNIN-SOLEC-ZDRÓJ

                                            6.14                      6.17              6.19           6.21              6.25

2

ZBORÓW-PIESTRZEC-ZBORÓW-SOLEC-ZDRÓJ-WEŁNIN-ZIELONKI-ŚWINIARY-WŁOSNOWICE-SOLEC-ZDRÓJ

            15.14            15.18            15.23            15.25                15.29       15.31              15.33           15.37

                                                                                        15.40

3

ZAGÓRZANY-SOLEC-ZDRÓJ  UL. NOWOWIEJSKA-SOLEC-ZDRÓJ KINO- SOLEC-ZDRÓJ UL. KRAKOWSKA-SOLEC-ZDRÓJ OSRODEK ZDROWIA

                  6.30                                    6.34                                      6.40                   6.42

 

Kurs powrotny z Solca Zdroju o godz. 15.55

Kursy odbywają się w dni nauki szkolnej

4

SUŁKOWICE-KIKÓW-ZBORÓW-SOLEC-ZDRÓJ-ZIELONKI-WEŁNIN

                                       7.10                7.13          7.16               7.18               7.20              7.22

5

SOLEC-ZDRÓJ-PIASEK MAŁY-KOLONIA ZAGAJÓW-ZAGAJÓW-CHINKÓW-STRAŻNIK-SOLEC-ZDRÓJ

        6.50                        7.00                       7.09                             7.11             7.18              7.24               7.30

       12.30                       12.38                   12.44                             12.47           12.51           12.53              12.58

6

SOLEC-ZDRÓJ-ZIELONKI-LUDWINÓW-ŚWINIARY-SOLEC-ZDRÓJ

                                       7.30                      7.35                7.40                   7.48                 7.55

                                  12.40                        12.45              12.50                  12.58               13.05

7

WEŁNIN-SOLEC-ZDRÓJ-ZBORÓW-PIESTRZEC-ZBORÓW-KIKÓW-SUŁKOWICE

                            6.07              6.12               6.13              6.17              6.20            6.24            6.29

8

SOLEC-ZDRÓJ-WEŁNIN-ZIELONKI-ŚWINIARY-ZIELONKI-WEŁNIN-SOLEC-ZDRÓJ

                           10.25                10.30        10.33            10.35           10.37           10.40           10.45

Kursy odbywają się od poniedziałku do piątku