Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Regulamin połowu ryb


REGULAMIN
połowu ryb na zbiorniku
w Solcu Zdroju


§1
Właścicielem łowiska jest Urząd Gminy w Solcu Zdroju, a gospodarzem jest PZW Koło Busko Zdrój Sekcja Terenowa Solec Zdrój
§2
Do połowu ryb uprawnieni są członkowie PZW Koło Busko Zdrój Sekcja Terenowa Solec Zdrój po opłaceniu składki członkowskiej i okręgowej oraz składki dodatkowej na zagospodarowanie i ochronę łowiska w Solcu Zdroju. Osoby dokonujące po raz pierwszy opłaty całorocznej zobowiązane są do uiszczenia jednorazowej opłaty wpisowej.
§3
Osoby nie zrzeszone w PZW mają prawo do wędkowania po wykupieniu składki na zagospodarowanie i ochronę łowiska w Solcu Zdroju.
§4
Składki na zagospodarowanie i ochronę zbiornika raz wniesione nie podlegają zwrotowi , a jej wysokość ustala Walne Zgromadzenie Sekcji.
§5
Połów ryb odbywa się zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Regulaminem łowiska.
§6

Wędkarz przebywający na łowisku jest zobowiązany do:   

1.  bezwzględnego przestrzegania w/w Regulaminów,  

2.  stosowania się do zaleceń gospodarza łowiska, który ma prawo do kontroli połowów oraz ilości złowionych ryb w każdej chwili, jeśli uzna to za konieczne,   

3.  siatka do przechowywania Ryn znajduje się na stanowisku wędkującego,  

4.  po złowieniu kompletu ryb wędkarz jest zobowiązany opuścić łowisko.

§7


Osoby wędkujące na łowisku posiadają prawo kontroli prawidłowości połowów innych wędkarzy.

§8
Zabrania się połowu ryb ze sprzętu pływającego.
§9
W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz łowienia na zbiorniku nr 1 (rekreacyjnym) w godz. od 10.00 do godz. 22.00. Natomiast na zbiorniku nr 2 wolno łowić od świtu do zmierzchu. Łowienie nocne wyłącznie z piątku na sobotę oraz z soboty na niedziele na zbiorniku nr 1.

§10
Obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i obierania złowionych ryb na łowisku.
§11
Łowisko jest udostępnione przez cały rok, z wyjątkiem okresu określonego w § 12.
§12
Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do okresowego 14 dniowego wyłączenia łowiska z połowów w związku z jego dorybianiem.

§13
Zarząd Sekcji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wędkujących oraz ich sprzęt.
§14
Środki uzyskane ze składek przeznaczone będą na ochronę, utrzymane i dorybianie łowiska.
§15
W przypadku ujawnienia naruszeń niniejszego Regulaminu i RAPR, pozwolenie na wędkowanie będzie natychmiast cofnięte, co skutkuje zakazem połowu ryb na łowisku w danym sezonie.
§16
Zarząd Sekcji zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach do prowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania sezonu połowów.

§17

Wprowadza się wymiary i limity ochronne dla: karpia do 35cm, oraz powyżej 60 cm. karp 2sz. dziennie,


szczupaka do 55 cm – 1 szt. dziennie
amura do 55 cm – 1 szt. dziennie
tołpygi do 50 cm – 1 szt. dziennie
sandacza do 55 cm – 1 szt. dziennie
kleń do 30 cm – 2 szt. dziennie Suma dziennego połowu ryb limitowanych nie może przekroczyć 2szt, pozostałe gatunki ryb zgodnie z limitami i zasadami określonymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

Całkowity roczny limit połowu ryb nie może przekroczyć 35szt. (w tym 20szt. karpia oraz 15 szt. z pozostałych gatunków limitowanych)

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie łowiska wynosi:

1.

Członkowie PZW w powiecie Busko-Zdrój oraz mieszkańcy

Gminy Solec Zdrój

dorośli
młodzież do 18 lat

130zł

65 zł

2.

Członkowie innych Kół PZW:

1 dzień

do 3 dni
do 7 dni
do 1 miesiąca
cały rok

20 zł

45 zł
60 zł
90 zł
150zł

3.

Nie zrzeszeni dorośli mieszkańcy Powiatu Busko Zdrój

Cały rok

150zł

4.

Nie zrzeszeni dorośli spoza Powiatu Busko Zdrój

1 dzień

do 3 dni
do 7 dni
do 1 miesiąca
cały rok

25 zł

50 zł
65 zł
100zł
180zł

5

Opłata wpisowa (osoby dokonujące wpłaty całorocznej po raz pierwszy oraz mające przerwę w opłatach powyżej jednego roku)

jednorazowa

50 zł

 

§19
Osoba wędkująca na łowisku musi posiadać przy sobie aktualne pozwolenie do połów ryb na łowisko w Solcu Zdroju.
§20
Osoba wędkująca zobowiązana jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastała przed rozpoczęciem połowu.
§21
W pozostałych nie uregulowanych Regulaminem sprawach obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

 

Obowiązuje od 01.03.2015
Tel. 515 187 635

 

Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017

01/06/2017

Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec-Zdrój w roku 2017. wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

2017-01-06 - 2017-12-31

Wykaz imprez sportowo – kulturalnych organizowanych przez Gminę Solec...

więcej

Sport