Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Kolektory słoneczne


Informacje ogólne

Kryteria ogólne

Regulamin

  Wniosek

  Umowy z mieszkańcem ( aktualizacja 19.01.2015)

  Wniosek

  Zarządzenie

 Dokumenty kolektory słoneczne(aktualizacja 28.05.2014)

 Załącznik informacja - kolektory słoneczne(aktualizacja 20.10.2014)

 

 KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

 

Informujemy, że na wszystkich instalacjach solarnych wykonanych przez konsorcjum firm Wiktor i Eco-Team w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" zostaną przeprowadzone przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą czynnika obiegowego (glikol).
Przeglądy instalacji wraz z wymianą glikolu będą realizowane w terminach 25 luty 2020 – maj 2020 i wrzesień 2020 – 25 luty 2021 z wyłączeniem miesięcy letnich ze względu na utrudnioną czynność odpowietrzenia instalacji solarnej po wymianie czynnika obiegowego.

Termin dokonania przeglądu z wymianą glikolu będzie ustalany z Beneficjentami telefonicznie, jak dotychczas podczas corocznych przeglądów.
Brak udostępnienia budynku przez beneficjenta w ustalonym terminie będzie równoznaczny z odmową dokonania przeglądu oraz wymianą glikolu, natomiast kolejny przyjazd Wykonawcy w tym celu będzie odpłatny.

W związku z powyższym Gmina Solec-Zdrój zwraca się do Mieszkańców Gminy o udostępnienie instalacji solarnych do przeprowadzenia w/w czynności.

W przypadku ewentualnych zauważonych nieprawidłowości w obrębie własnych instalacji solarnych oraz wszystkie inne należy zgłosić  podczas wykonywanego  przeglądu instalacji.