Solec-Zdrój - wiadomości-informacje - Uzdrowisko Solec-Zdrój

Gospodarka wodna i ściekowa


Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od dnia 15.11.2021 mieszkańcom gminy Solec-Zdrój woda dostarczana jest w następujący sposób:

  • z ujęcia Piestrzec – miejscowości: Piestrzec, Włosnowice, Świniary, Zielonki, Ludwinów, Wełnin, Zagórzany, Solec-Zdrój (ul. Janów, ul. Nad Stawem, ul. Solna,      ul. Kościuszki, ul. Partyzantów),
  • z ujęcia Groczków – miejscowości: Zborów, Magierów, Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów, Solec-Zdrój pozostałe ulice;  obiekty: Malinowy Zdrój, Uzdrowisko Solec-Zdrój, Malinowy Raj, Baseny Mineralne.
  • z ujęcia Kików – Kików, Sułkowice, Piasek Mały, Żuków.