Strona główna BIP
Gmina Solec-Zdrój - Biuletyn Informacji Publicznej www.solec-zdroj.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osób niesłyszących

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Nabor
Przetargi
Archiwum przetargów

 Urząd Gminy

Dane teleadresowe
Organizacja Urzędu
Wykaz dodatkowych dni wolnych od pracy

 Władze Gminy

Rada Gminy
Wójt Gminy

 Gospodarka Gminy

Informacja z zakresu gospodarki odpadami
Taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2015r.
Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza w Solcu-Zdroju
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Solec-Zdrój 2015
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec - Zdrój
Plan Gospodarki Odpadami
Program Ochrony Srodowiska
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2011.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Solec-Zdrój za rok 2013.
Rejestr działalności regulowanej
Sprawozdania z działalności GOPS

 Protokoły pokontrolne

2009
2010
2011
2012
2013
2014

 Wybory prezydenckie

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 marca 2015 roku
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25 marca 2015 roku
Zarządzenie Nr 34/2015- składy komisji obwodowych
Zarządzenie Nr 39/2015 - zmiana składu

 Jednostki pomocnicze

wykaz sołtysów kadencji 2015-2019

 Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia radnych
Oświadczenia pracowników samorządowych

 Wybory sołtysów

Terminarz zebrań wiejskich - wybory sołtysa i rady sołeckiej
Zarządzenie Nr 12/2015

 Budżet Gminy

Wieloletni program inwestycyjny
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za II kwartał 2011 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju za 2011 rok
Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za 2010 rok dla Rady Gminy Solec Zdrój
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za III kwartał 2010 roku
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za I i II kwartał 2010 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Solec Zdrój za I półrocze 2010 roku dla Rady Gminy Solec Zdrój
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Solcu Zdroju za I półrocze 2010 roku
Wykonanie budżetu Gminy Solec - Zdrój za III kwartał 2014 roku
Mienie komunalne
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy lata 06,07,08,09,10,11,12,13,14

 Jednostki organizacyjne

Wykaz jednostek

 Prawo Miejscowe

Statuty Sołectw
Gospodarka odpadami na terenie gminy
MPZP Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem Sołectwa Solec-Zdrój
Plan Odnowy Miejscowości Solec – Zdrój
MPZP Sołectwa Solec-Zdrój
Plan Rozwoju Lokalnego
Podatki i opłaty lokalne
Strategia rozwoju Gminy
Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Statut Uzdrowiska Solec-Zdrój
Statut Gminy
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec-Zdrój
Regulamin przyznawania nagród
Regulamin stypendialny
Program opieki nad zabytkami w gminie Solec-Zdrój na lata 2012 - 2016

 Uchwały i Zarządzenia

Uchwały
Projekty uchwał poddawane konsultacjom
Zarządzenia
Protokoły

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: Gmina Solec-Zdrój

RODZAJ: Gmina wiejska

ADRES:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

NIP: 655-187-96-23
REGON: 291010754

KONTAKT:
Telefon 041 377 60 41
Fax 041 377 60 22
Adres e-mailug@solec-zdroj.pl

Wójt:
Adam Pałys
Telefon 41 377 60 41

Z-ca Wójta:
Artur Cygan
Telefon 41 37760 41 wew. 32

SEKRETARZ:
Barbara Simon
Telefon 41 377 60 46

SKARBNIK:
Zofia Kopeć
Telefon 41 377 60 41 wew. 15

Solec-Zdrój - gmina położona w pd.wsch. części województwa świętokrzyskiego. Od przeszło 150 lat uzdrowisko, dysponuje niezwykle silnymi solankami chlorkowo-sodowymi z dużą zawartością siarkowodoru.


Wójt przyjmuje Interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7:00 do 9:00

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Solec-Zdrój redaguje: Barbara Simon
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl